Best Care Insurance sẽ giúp quý vị

 • Tư vấn chọn bảo hiểm dựa theo sức khỏe và thu nhập.
 • Chọn bảo hiểm có copay thuốc thấp nhất.
 • Chọn bảo hiểm có bác sĩ giỏi, hoặc có bác sĩ quý vị cần.
 • Chọn bảo hiểm cho phép đi tự do.
 • Làm việc cẩn thận, tận tâm.

Vui lòng điền số điện thoại và email sẽ có agent gọi lại cho quý vị ngay.

  Tư vấn miễn phí.

  714-888-5050

  Tìm hiểu về Medicare

  Medicare Advantage (Medicare Part C)

  Medigap

  Làm sao để ghi danh Medicare không bị trễ

  Medicare là gì?

  Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe của quốc gia cho những người từ 65 tuổi trở lên, và là công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ. Những người ít hơn 65 tuổi bị một số tàn tật hoặc suy thận lâu dài hoặc bị teo cơ kết xơ một phía tủy sống (bệnh Lou Gehrig) cũng có thể đủ điều kiện được Medicare.

  Hầu hết phí tổn Medicare được bao trả từ một phần thuế tiền lương do nhân viên và hãng sở của họ đóng góp. Một phần phí tổn cũng được bao trả từ bảo phí hàng tháng, thường được khấu trừ từ ngân phiếu An Sinh Xã Hội.

  Ai có thể được Medicare?

  Những người từ 65 tuổi trở lên, là công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ đều đủ điều kiện được Medicare Part A. Quý vị đủ điều kiện được “Part A” miễn phí ở tuổi 65 nếu đáp ứng được những đòi hỏi từ chương trình. Nếu không đáp ứng những đòi hỏi này, quý vị có thể được bảo hiểm Medicare Part A bằng cách trả bảo phí hàng tháng. Thông thường, quý vị chỉ có thể mua bảo hiểm này trong thời gian ghi danh quy định.

  Bất cứ người nào đủ điều kiện được bảo Medicare Part A miễn phí có thể ghi danh bảo hiểm y tế Medicare Part B khi trả bảo phí hàng tháng. Một số người có lợi tức cao hơn sẽ trả bảo phí Part B hàng tháng cao hơn. Nếu quý vị không đủ điều kiện được Part A miễn phí thì có thể mua bảo Part B mà không phải mua Part A nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên.

  Chọn một chương trình Medicare thích hợp

  Đối với nhiều người hội đủ điều kiện nhận Medicare, khi mới bắt đầu xem xét tất cả các loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác nhau có thể rất khó hiểu. Như quý vị biết, có nhiều lựa chọn thường là một điều rất tốt. Nhưng với tất cả các chương trình chăm sóc sức khỏe có sẵn, làm cách nào để đưa ra quyết định phù hợp với quý vị?

  Những người đã xem xét nhiều lựa chọn với Medicare biết rằng nó chỉ đơn giản là không có gì ngoài sự lựa chọn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị, quý vị có thể quyết định ở lại với Medicare truyền thống. Hoặc, quý vị có thể tham gia một chương trình Medicare Advantage.

  Vì Medicare có quá nhiều sự lựa chọn, nên nhiều người bỏ cuộc vì không hiểu hết. Vì vậy, để tận dụng tối đa các lựa chọn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị, quý vị nên được tư vấn bởi một nguồn thông tin tin cậy. Chuyên viên bảo hiểm Medicare sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn về các chương trình Medicare có sẵn, kế hoạch hành động chi tiết phù hợp với hoàn cảnh của quý vị, và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị.

  BESTCARE sẽ giúp quý vị miễn phí để tìm ra kế hoạch tốt nhất của quý vị.

  [elementor-template id="423"]

  Medicare Insurance Carriers