Bảo Hiểm Thương Mại Cho Doanh Nghiệp

Bảo Hiểm Thương Mại là gì?

Ba loại bảo hiểm thương mại chính là:​​​

  1. Bảo hiểm trách nhiệm (Liability) bảo vệ quý vị khỏi những thiệt hại mà công ty của quý vị gây ra cho bất kỳ ai. Nó bao gồm chi phí thương tích cá nhân hoặc các vụ kiện và thương tích thiệt hại về tài sản mà khách hàng phải chịu tại địa điểm kinh doanh của quý vị.​​
  2. Bảo hiểm tài sản (Property) bao gồm thiệt hại cho tài sản trong địa điểm kinh doanh của quý vị, chẳng hạn như hỏa hoạn hoặc thiệt hại do lũ lụt gây ra.​​
  3. Bảo hiểm bồi thường cho người lao động (Workers’ compensation) bảo vệ quý vị trong trường hợp nhân viên bị thương trong công việc. Nó cũng ngăn cản nhân viên nộp đơn kiện sơ suất chống lại quý vị vì bất kỳ thương tích nào họ duy trì trong khi làm việc. Có các hình thức bảo hiểm bổ sung, chuyên biệt theo từng loại có thể bảo vệ quý vị khỏi trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.

Tại sao Bảo Hiểm Thương Mại quan trọng?

Bảo hiểm thương mại là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất mà quý vị có thể thực hiện khi bắt đầu một công ty mới. Bảo hiểm thương mại tốt sẽ bảo vệ công ty của quý vị khỏi mất mát tài chính nghiêm trọng và có thể là sự khác biệt giữa việc đi lại và ở lại trong trường hợp thiệt hại hoặc một vụ kiện. Điều quan trọng là phải am hiểu về các loại bảo hiểm thương mại khác nhau và làm việc với một đại lý có uy tín để tạo ra chính sách phù hợp nhất cho doanh nghiệp của quý vị.

Bảo hiểm thương mại rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ. Nó bảo vệ quý vị khỏi những tổn thất thường gặp bao gồm tổn thất tài sản, trộm cắp, trách nhiệm pháp lý và thương tích của nhân viên. Với bảo hiểm đầy đủ, các công ty có thể dễ dàng phục hồi từ các loại lỗ này. Nếu không có nó, quý vị có nguy cơ đi ra khỏi kinh doanh.

Chọn lựa Bảo Hiểm Thương Mại thích hợp

Quý vị sẽ hài lòng khi làm việc với BESTCARE Insurance Agent, những người có nhiều kinh nghiệm về bảo hiểm thương mại. Theo Bộ phận Bảo hiểm Massachusetts, “Mối quan hệ mà quý vị xây dựng với một đại lý là cực kỳ có giá trị trong quá trình ra quyết định quan trọng này”.
Đại lý sẽ thảo luận về các tổn thất cụ thể phổ biến trong ngành của quý vị và trình bày đề xuất về các tùy chọn bảo hiểm dựa trên doanh nghiệp của quý vị. Hãy chắc chắn đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì mà quý vị không rõ ràng kể cả việc bao gồm các điều khoản, điều kiện hoặc thông tin chuyên ngành.

Hãy nhớ rằng quý vị có trách nhiệm đưa ra lựa chọn sáng suốt về bảo hiểm tốt nhất cho doanh nghiệp của mình, vì vậy việc giao tiếp cởi mở với đại lý là quan trọng.

Bảo vệ tài sản

Doanh nghiệp của quý vị là một tài sản của quý vị, vì vậy tự nhiên quý vị sẽ muốn bảo vệ nó bằng cách mua bảo hiểm tốt. Một trong những người có khả năng, là một người không ngừng giúp cho việc phát triển kinh doanh của quý vị, là BESTCARE. Chúng tôi sẽ có thể tư vấn cho quý vị về loại bảo hiểm mà quý vị cần.

Cân nhắc hợp đồng

Có khá nhiều hợp đồng bảo hiểm mà quý vị có thể nhận được khi tìm mua bảo hiểm. Quý vị có thể cần tất cả chúng hoặc một số trong số chúng, tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị. Chúng bao gồm bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm xây dựng và bảo hiểm nội thất, bảo hiểm xe hơi và bồi thường cho người lao động.

Bảo hiểm chuyên biệt bổ sung

Tùy thuộc vào doanh nghiệp của mình, quý vị có thể phải nhận các loại bảo hiểm chuyên biệt khác. Chúng có thể bao gồm những người chủ chốt, Hiệp định mua bán, trách nhiệm sản phẩm, hàng hóa quá cảnh, bảo hiểm thiết bị, các mặt hàng trong kho,… BESTCARE sẽ giúp quý vị tìm ra các hợp đồng bảo hiểm tốt nhất.

Những điều lưu ý

Nếu một yêu cầu phát sinh, liên hệ với đại lý bảo hiểm của quý vị ngay lập tức để có thể được điều tra càng sớm càng tốt. Yêu cầu bồi thường thương mại phức tạp hơn so với yêu cầu bồi thường cá nhân, vì vậy đánh giá nhanh là rất quan trọng, đặc biệt là trong yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm pháp lý chi phí cao. Tránh tự mình xử lý khiếu nại thay vì báo cáo cho đại lý của quý vị, vì điều này sẽ vi phạm hợp đồng bảo hiểm của bạn.

[elementor-template id="423"]

Commercial Insurance Carriers