5 Important Things to Consider Before Buying Health Insurance Amid Coronavirus

The fight between life and death became an everyday gamble the moment COVID-19 scared the hell out. Although, staying home to stay safe has been one viable option. It’s no surprise that the virus has even knocked people down, ripped them of their health while they kept the quarantine mode on.  In a dreadful scenario […]

Bồi thường

Thông tin xác nhận quyền sở hữu nhà cung cấp dịch vụ 24/7 Nếu bạn có khiếu nại cần báo cáo, bạn có thể tận dụng Dịch vụ hỗ trợ khiếu nại 24/7 của hãng bảo hiểm để báo cáo khiếu nại trực tiếp cho bộ phận yêu cầu bồi thường của công ty bảo […]

Thuế

Thuế & Kế Toán CPA của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực về thuế vụ. Quan trọng hơn hết là chúng tôi dành nhiều tâm huyết để đem đến cho khách hàng những điều mà họ đáng được hưởng: Một cơ hội có được dịch vụ tốt nhất và sự […]

Bảo Hiểm Thương Mại Cho Doanh Nghiệp

Bảo Hiểm Thương Mại Cho Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Thương Mại là gì? Ba loại bảo hiểm thương mại chính là:​​​ Bảo hiểm trách nhiệm (Liability) bảo vệ quý vị khỏi những thiệt hại mà công ty của quý vị gây ra cho bất kỳ ai. Nó bao gồm chi phí thương tích cá nhân […]

Bảo vệ gia đình với bảo hiểm nhân thọ

Bảo vệ gia đình với bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là một sự thỏa thuận giữa bạn và hãng bảo hiểm nhân thọ. Bạn đồng ý trả một số tiền cho hãng bảo hiểm, đổi lại hãng bảo hiểm đồng ý trả cho bạn một sô […]

COVERED CALIFORNIA

Best Care Insurance sẽ giúp quý vị – Chuẩn bị hồ sơ thuế và chọn bảo hiểm có bảo phí thấp nhất.– Chọn bảo hiểm phù hợp với hoàn cảnh gia đình.– Ghi danh theo hẹn, không cần chờ lâu.– Không cần đến văn phòng, nhận ghi danh qua điện thoại. Vui lòng điền số […]

MEDICARE

Best Care Insurance sẽ giúp quý vị Tư vấn chọn bảo hiểm dựa theo sức khỏe và thu nhập. Chọn bảo hiểm có copay thuốc thấp nhất. Chọn bảo hiểm có bác sĩ giỏi, hoặc có bác sĩ quý vị cần. Chọn bảo hiểm cho phép đi tự do. Làm việc cẩn thận, tận tâm. […]